KTFs logga
Katrineholms Riksteaterförening

Kolarhistorier

Kulturhuset Ängeln, 2009-11-17

Vi tränger oss djupt in i de mytomspunna finnmarkskogarna där vidskepelse och trolldom, svält och laglöshet grasserar. Den växande industrialiseringens profitörer tvingar dem som lever i samhällets utkanter att leverera träkol till bruken mot ringa ersättning. De varma, pyrande kolmilorna och de enkla kolvaktarkojorna blir en rik samlingsplats för spännande historier från Finnmarken.

Tack vare Dan Anderssons vassa penna kan vi ta del av dessa fantastiska historier som rymmer märkliga människoöden och hårda levnadsvillkor. Kolarhistorier är en teatermonolog baserad på Dan Anderssons prosaverk med samma namn. En och annan känd och okänd melodi är också invävd i handlingen.

Medverkande: Daniel Scherp
Design: Agneta Welander    •     Webbplatsen uppdaterad 2021-05-25

Verksamheten genomförs med ekonomiskt stöd av Katrineholms kommun.